Important Thermal Power Plants in India (Most Important For All Exams)


✍️Anta Thermal Power Station = Rajasthan

✍️Barsingsar Lignit Power Plant = Rajasthan

✍️Chhabra Thermal Power Plant = Rajasthan

✍️Giral Lignite Thermal Power Station = Rajasthan

✍️Rajwest Lignite Power Plant = Rajasthan

✍️Suratgarh Super Thermal Power Station = Rajasthan

✍️VS Lignite Power Plant= Rajasthan

✍️IB Thermal Power Plant = Odisha

✍️Hirakud Captive Power Plant = Odisha

✍️Talcher Super Thermal Power Station = Odisha

💥 Nuclear Power Plants 💥

♦️ Tarapur : Maharashtra
♦️ Jaitapur : Maharashtra

♦️ Rawatbhata : Rajasthan
♦️ Mahi Banswara : Rajasthan

♦️ Kundakulam : Tamilnadu
♦️ Kalpakkam : Tamilnadu

♦️ Kaiga : Karnataka

♦️ Kakarapur : Gujarat
♦️ Mithi Virdi : Gujarat

♦️ Kovvada : Andhra Pradesh
♦️ Kavali : Andhra Pradesh

♦️ Haripur : West bengal

♦️ Narora : Uttar Pradesh

♦️ Gorakhpur : Haryana

♦️ Bhimpur : Madhya Pradesh
♦️ Chutka : Madhya Pradesh

© Copyright 2018-2019 at Sarkari Resultes